A 2014-es év áttekintése

 

Kedves MOZAIC tagok és barátok!

El tudjátok képzelni, hogy milyen gyorsan eltelt 2014? Ebben az évben egyesületünk folytatta tevékenységeit, és annak ellenére, hogy nem kezdtünk új projektet, jelen voltunk a helyi közösségekben, folyamatosan tanultunk önkénteseink segítségével a helyi társadalmi-gazdasági dinamikákról, illetve arról, hogy miként tudunk továbbra is hozzájárulni a gyönyörű vidék fenntartható fejlesztéséhez, miként tudjuk monitorizálni a gyepterületeket és kutatni az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Az idei a MOZAIC projekt utolsó éve is volt, hat folyamatos év lezárása, amely alatt a Német Szövetségi Alapítvány a Környezetért (DBU) támogatott. Örülünk, hogy sikerült végigvinni a kaszálókra vonatkozó agrár-környezetvédelmi projektünket, és sikerült forrásokat szerezni a következő év tevékenységeire is.

Sikeres volt együttműködésünk a Youth Future Project-el is; sok jó ötletet kaptunk önkéntes programunk megalapozásához. Egy, új tevékenységekkel, tagokkal és gyümölcsöző kapcsolatokkal teli 2015-ös év elé nézünk. A következő év fontos lesz a nemzetközi politikák szempontjából, a környezetvédelmi biztonság és fejlesztés szempontjából is. Hisszük, hogy ebben a kontextusban az olyan gyökérszervezetek kezdeményezései, mint a mienk is, fontosak lesznek, ezért szeretnénk fokozni projektjeinket és törekvéseinket.

Az alábbiakban a MOZAIC Egyesület 2014-es legfontosabb tevékenységeit mutatjuk be:

Együttműködés a Youth Future Project-el és a MOZAIC Önkéntes Program alapjainak letétele

Ebben az évben folytatódott együttműködésünk a Youth Future Project-el. Dan, Vasi és Roxana májusban részt vett a második felkészítőn, amelyet barátaink szerveztek Kassel mellett, Németországban. Ez egy csodálatos lehetőség volt arra, hogy lássuk más emberek és más projektek hogyan haladnak, és, hogy elmélkedjünk saját ötleteinken és terveinken.

A Youth Future Project anyagi támogatása és mentorálltsága által, el tudtunk helyezni négy önkéntest az egyesületben. Augusztusban velünk volt Bea és Georg, akik gyepterületek monitorozását végezték romániai szakértők segítségével (lásd alább). Bea visszatért októberben kollégájával Claire-el, és közösen tanulmányt készítettek a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokról (lásd alább). Szeptembertől decemberig velünk volt Simone, aki abban volt érdekelt, hogy megértse azoknak a falvaknak a társadalmi és gazdasági valóságát, amelyekben dolgozunk. (lásd alább). Meg kell említenünk, hogy Simone egy ERASMUS+ program támogatását is élvezte, és ezért egyesületünk együttműködési szerződést írt alá a münsteri egyetemmel. Örülünk, hogy Simone a mi egyesületünket választotta önkéntes munkájának és szakmai gyakorlatának elvégzése céljából.

Mindenik önkéntesünk értékes adatokkal járult hozzá tevékenységeink és terveink megvalósításához, és ezekért a sikeres együttműködésekért mindig hálásak leszünk. Reméljük, hogy a jövőben továbbfejleszthetjük önkéntes programunkat, és így közelebb kerülhetünk egyik fontos célunkhoz: áthidalni a generációk közti szakadékot, illetve segíteni a tudásátadást az idősebb generációktól a fiatalok fele és fordítva.

A Youth Future Project és MOZAIC együttműködésének másik fontos eredménye volt, hogy lehetőségünk adódott egy rövid egyesületi és projektbemutató megjelentetésére a Youth Future Project nemrég elkészült kiadványában, melynek címe Chaning (Dis)course.

Gyepterületek monitorozása

2014 nyarán folytattuk az egy évvel korábban elkezdett gyepek monitorozását a Kendilóna faluhoz tartozó Fanatul Domnesc dűlőben (Doboka község, Kolozs megye).

E tevékenység célkitűzése az adatgyűjtés és a Kolozsvári Keleti Dombvidék (Dealurile Clujului de Est) Natura 2000-es területen található hagyományos kaszálók növényzetének monitorozási módszerének a továbbfejlesztése volt, külön figyelmet fordítva a különböző területhasználati mintákra.

A monitorozás a Babeş-Bolyai Tudományegyetem szakértői (Monica Beldean, Dr. Marius Barbos, Emilia Stoianov, Alina Biró) és két német önkéntes (Beatrice Biro a münsteri egyetemről, Georg Rieland a lipcsei egyetemről) közös munkájának köszönhető. Egyhónapos ittlétük alatt a két önkéntest egy helyi család fogadta be, így lehetőségük volt megismerni az erdélyi falusi életet is.

A terepmunkával 19 nap alatt készültek el, amiből 3 nap az oktatásra és a módszer ismertetésére volt szánva, és 16 nap a felmérésre. Egy közel 40 hektáros területen előre meghatározott ösvényeken nagyjából 50 mintavétel (3 m x 10 m) készült; növényi indikátorfajokról és a veszélyeztetett Maculinea spp. lepke gazdanövényeiről gyűjtöttek információkat.

A monitorozás a Mozaic Projekt II (a Német Szövetségi Alapítvány a Környezetért támogatásával) és a Mozaic Egyesület Önkéntes Programjának (2014-ben a Youth Future Project támogatásával) keretében volt megszervezve.

Ökoszisztéma szolgáltatások kutatása Kendilóna faluban

Hogyan vélekednek Kendilóna lakosai a környezetükről? Mely ökoszisztéma szolgáltatásokról van tudomásuk az embereknek? Az ökoszisztéma szolgáltatások azokat a hasznokat és előnyöket jelentik, amelyeket az emberek kapnak attól az ökoszisztémától, amelyben élnek. A németországi münsteri egyetem két hallgatója, Calire Wolff és Beatrice Biro, próbálták azonosítani az anyagi és immateriális ökoszisztéma szolgáltatásokat azzal a céllal, hogy a Mozaic projekttérség természetvédelmi erőfeszítései jobb megértést nyerjenek.

Az anyagi ökoszisztéma szolgáltatások mint céltartalék szolgáltatások (mezőgazdasági termelés, fa, stb.) és kiegészítő szolgáltatások (vízszűrés, beporzás, stb.) származtathatóak a területhasználati klasszifikációkból vagy az ökológiai és gazdasági felmérésekből. Az immateriális szolgáltatások nem figyelhetők meg mindig egyértelműen, de gyakran ezek alkotják az ember és táj közti szignifikáns kapcsolatot. Lelki, rekreációs, kulturális és társadalmi szinten nagyon fontosak. Ezeknek a szolgáltatásoknak az azonosítása érdekében, önkénteseink 2014 októberében három héten át interjúkat készítettek különböző csoportokhoz tartozó helyiekkel. Az eredmények egy tanulmánynak lesznek bemutatva a Mozaic honlapon 2015 tavaszán.

A kutatás a Mozaic Egyesület Önkéntes Programjának keretében zajlott (2014-ben a Youth Future Project támogatásával).

Simone szakmai gyakorlata a Mozaic Egyesületnél

"Három érdekes és lenyűgöző hónapot töltöttem a Mozaic térséghez tartozó Kendilóna faluban. Szakmai gyakorlatom alatt megpróbáltam kideríteni, hogy a "zöld kosár" koncepció és a turizmus egyes formái hogyan tudnák elősegíteni a térség fejlődését. Hogy minél jobban megismerjem az emberek nézőpontjait az említett témákat illetően, parasztokkal beszélgettem, hasonló tevékenységeket folytató civil szervezetekkel találkoztam, és adatokat gyűjtöttem.

A fáradhatatlan motiváció és optimizmus mellett fontos, hogy a lehetőségekről szóló információkat terjesszük. A fenntartható fejlesztés csak akkor tud sikeres lenni, ha azok hitén alapszik, akiket segíteni hivatott: a kis családi gazdálkodók. Hagyományos életmódjuk koncepcióinak élőbbé tétele és a biogazdálkodás promoválása által a termőföld, a biológiai sokféleség és a társadalmi örökség megmenthető.

Az idő gyorsan telt, és egyre jobban lenyűgözött a táj szépsége, a megismert emberek és az emberek tudása. Remélem, hogy az elkezdett munkát egyre többen fogják folytatni!"

Simone szakmai gyakorlata a Mozaic Egyesület Önkéntes Programjának keretében zajlott (2014-ben a Youth Future Project támogatásával), és támogatta az ERASMUS+ program is.

Köszönetet szeretnénk mondani minden támogatónknak, és Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet Kívánunk!

 

 

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.